Notulen vergadering VDVV 9 februari 2016

Ingekomen Post:

-Subsidie: Wim en Judit gaan de subsidie voor dit jaar samen aanvragen (voor 1 april). Judit vraagt bij de gemeente na of er wijzigingen zijn voor de aanvraag van subsidie voor 4 mei en Koningsdag.

-Hardveilig wonen/AED: Zijn er wel genoeg vrijwilligers? Kan dit opgepakt worden bij de jaarvergadering van de EHBO of vrijwilligersvergadering van ‘t Dorpshuus?

-Project Family Community:  Sandra maakt een afspraak met de projectleidster om te bespreken wat zij voor V-V kunnen betekenen.

-Uitnodiging DKK over leefbaarheid:  we melden ons hiervoor af.

-Uitnodiging ‘verzilver je talent: Dit is een ‘speed-date’- avond voor organisaties en vrijwilligers. Wim krijgt hierover over meer informatie. We beraden ons nog of we hier naar toe gaan.

 

Activiteitenplatform/Jong-Inn

We willen graag met een afvaardiging van het Actiecomité en het Oranjecomité om de tafel gaan zitten om het Activiteitenplatform dit jaar op poten te gaan zetten. Doel is het maken van een jaarkalender, het afstemmen van activiteiten en het ontplooien van nieuwe activiteiten. We willen een afvaardiging van de activiteitencommissie van voetbal, het Gilde, de Zonnebloem/activiteiten voor ouderen, activiteitengroep vanuit de kerk en het Dorpshuus ook uit nodigen om hen te betrekken bij het Activiteitenplatform om zo een zo breed mogelijk gedragen jaarplanning te krijgen. Sandra gaat hiervoor een mail opstellen. 31 Maart is voorlopig de datum voor het te plannen overleg.

Op zaterdag 27 februari is er weer een Jong-Inn V-V. Sandra vraagt of Joyce hierbij aanwezig wil zijn.

Website

24 Maart staat er een overleg gepland met de websitebeheerders van de verenigingen. Joris wil de beveiliging van de website ophogen, i.v.m. een recente hack van een andere website. Daarnaast is hij bezig met het maken van een reserveringsagenda voor ‘t Dorpshuus.

Groene Belevingsruimte

Subsidiebeleid van de gemeente is gewijzigd w.b. kortingspercentages en subsidieplafonds. De GBR kan op de gebruikelijke wijze subsidie aanvragen. Hiervoor is een begroting nodig. NL-doet vindt dit jaar plaats in de GBR. De voorgenomen activiteiten op die dag moeten nog wat aangepast worden op de site van NL-doet om dat e.e.a. inmiddels al gerealiseerd is. De website van de GBR is niet actueel. Joris gaat dit met Jan Aalders oppakken.

School

Jeroen, Joris en Bert Leuverink hebben een positief gesprek gehad met de directeur van Essentius (Albert Sluijter) en zijn adviseur (John Freriks). Albert Sluijter zal n.a.v. dit gesprek e.e.a. op papier zetten.

N317

Joris en Wim hebben hierover overleg gehad met Bas Kippers van de gemeente.

Discussieavond belangenverenigingen en gemeente

Op 2 maart staat de discussieavond gepland. VDVV organiseert dit samen met Silvolds Belang. De Staten Groep uit Arnhem zal de avond leiden. Inmiddels zijn de uitnodigen de deur uit. De gemeente is enthousiast en stelt financiële middelen hiervoor beschikbaar.

Snel internet in het buitengebied

Joris, Wim en Judit hebben overleg gehad met het Internethuis en T-Mobile  over 4G+ internet in het Veldhunten als alternatief voor glasvezel. Er zal een pilot worden gestart door T-Mobile  i.s.m. het Internethuis bij voldoende belangstelling van de bewoners. Op 18 februari is een bewonersavond gepland.

Speeltuinen

We hebben helaas nooit meer iets gehoord over de stand van zaken van de speeltuinen in ons dorp. Een aantal is verouderd en afgekeurd (?) En misschien is er behoefte aan nieuwe plekken? We willen dit overleggen met de gebiedsmakelaar.

Kern met Pit

Omdat de bordjes van Kern met Pit geen bordjes zijn voor onder het bord bij binnenkomst van het dorp, maar gevelbordjes, moeten we goed nadenken waar we deze gaan plaatsen.

 

Volgende vergadering 15 maart 19.30u

Delen