Notulen vergadering VDVV 26-02-2015
 
 Ingekomen Post
Subsidie gemeente: gaan Judit en Wim mee aan de slag
Uitnodiging avond over inbraakpreventie: gaat op de website.
Buuv: : gaat op narrowcasting en website.
Cabaretpoel: niet op de website omdat dit een commerciële activiteit is.
Notulen + actiepunten vorige vergadering
Notulen worden goedgekeurd. Sandra plaatst ze op de site. Actiepuntenlijst is weer actueel.
Herinrichting Hoofdstraat
N.a.v. de eerste bijeenkomst met geinteresseerde bewoners is een ontwerpschets gemaakt. Volgende stap is overleg met de gemeente. Deze staat gepland op 10 maart. Hierna komt er een informatie-avond voor alle bewoners.
Open dag Pius X
Volgende week worden de laatste puntjes op de i gezet met open-dag commissie en school. School betaalt spandoeken en koffie/thee. VDVV betaalt flyers en posters.
Jong-Inn V-V
Komende zaterdag gaan we brieven meegeven aan de jongeren om vrijillige ouders te werven, zodat we vanuit de VDVV niet altijd bardienst hoeven te draaien en toezicht hoeven houden. Jong-Inn V-V van maart zal op de 21e zijn i.v.m. toneelvoorstelling.
Discussie-avond ‘Het Nieuwe samenwerken’
4 maart is er een overleg met Silvolds belang, Statengroep en VDVV om ideeën rondom deze avond te bespreken.
Herbestemming kerk
Vanuit de VDVV zit Wim bij de overleggen over de kerk. Begin maart gaan de enquêtes rond.
Status Möll
We hebben niets meer gehoord. Joris neemt contact op met Piet Kleingeld.
Website
-Brief websitesponsoren is weg.
-Via Google Analitics is het mogelijk om bezoekersdata van de website te verzamelen. De cookie-wet staat dit nog in de weg. We wachten de verandering in wetgeving even af vanwege privacy.
-Het Actviteitenplatform krijgt een eigen menukop op de website. Oranjecomite, actiecomite en overige activiteiten krijgen submenu.
-De header + menustructuur aan de bovenzijde, de foto aan de onderzijde en witte achtergrond, zijn de basis van de website. Daarbinnen kunnen verenigingen hun eigen invullingen geven aan hun pagina.
-Joris zit 3 maart om de tafel met de toneelvereniging om mogelijkheden van de website te bespreken.
Activiteitenplatform
Brief (zonder logo) is door iedereen goedgekeurd en kan naar sponsoren.Wim vraagt aan Jolien of ze het logo kan aanpassen. Judit gaat aan de slag met verschillende ‘ potjes’  binnen de financiën van de VDVV.
Groene belevingsruimte
-Er is overleg geweest met de SDVV ivm de open dag. Casper Lukassen gaat website SDVV actueel houden. Tijdens open dag is SDVV aanwezig en zijn er diverse actviteiten.
-Wim gaat bij plattelandsraad subsidie aanvragen voor bijenkasten.
Datum volgende vergadering
 
24 maart 19.30u
 
Sandra ten Have