Notulen vergadering VDVV 12-12-2014

 

Ingekomen Post

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente: Wim en Sandra gaan hier naar toe. Wim mailt nog tekst voor nieuwjaarstoespraak burgemeester.

Kern met Pit: Na enkele mails heen en weer, is het projectplan ‘Groene belevingsruimte’  nu ingediend. We wachten op een officiële uitnodiging voor januari.

Meer dan handen: vrijwilligersprijs

Wim is met een delegatie van de gemeente naar de finale van de vrijwilligersprijs geweest. Helaas heeft de Oude-IJsselstreek niet gewonnen, maar door de finaleplaats hopen we een positieve duw in de goede richting te hebben gegeven.

Subsidie provincie

Wim heeft contact gehad met de provincie en gevraagd of het ingediend projectplan op bepaald punten mag worden gewijzigd. Dit blijkt wat meer voeten in aarde te hebben, dan wij zouden denken. Wim denkt na over een oplossing hiervoor.

Project HAN: Grensoverschrijdend project: Krachtige Kernen/Starke Dörfer

26 januari 19.00u. is er een eerste kennismaking/overleg in ‘t Dorpshuus. Wim + Sandra + Judit (?) gaan hier naar toe.

Hoofdstraat

Aan het einde van het jaar willen we de mensen om de tafel krijgen die aangegeven hebben mee te willen denken. Wim heeft al een vooroverleg gehad met Barend Rijkmans. Het is onze bedoeling dat deze projectgroep zelfstandig samen gaat werken met de gemeente. De VDVV zal hierin een vinger aan de pols houden, maar niet leidend zijn.  

(piep-)Jong/Oud-Inn V-V

Op 29 december willen we onder de vlag van (piep-)jong-Inn V-V een middag/avond organiseren. Het zal een inloop worden waar iedereen welkom is om en gezellig middag en avond te hebben. Voor de jongsten gaan we een film draaien. Playstation en spellen zijn aanwezig voor de rest. Sandra stuurt mail om ‘t Dorpshuus te reserveren. Barvrijwilligers moeten we even zelf regelen. Zijn er genoeg ‘loslopende vrijwillgers’  aanwezig?

School

Er is weer en overleg geweest van de denktank. Er wordt in maart 2014 een open dag en reünie georganiseerd. Schooltuin (onderdeel van ‘Groene belevingsruimte’ ) is ook onderwerp van gesprek. De plannen m.b.t. de fusie worden kritisch gevolgd!

Groene Belevingsruimte

Op maandag 22 december is er een overleg tussen SDVV en VDVV. Projectplan en begroting worden dan o.a. besproken. Het AOC heeft medewerking toegezegd. Twee jongens gaan de komende tijd aan de slag om een plan voor de indeling van de tuin te maken. Op termjn zal er een overleg zijn met SDVV, VDVV, school en vrijwiligers om e.e.a af te stemmen.

 

Sandra ten Have

Delen