Beste mede inwoners,

Verscheidene inwoners hebben n.a.v. de inloopavond over de aanpassingen betreffende N817 (rotonde bij Luemes/afsluiting Hoofdstraat) een reactie ingediend naar de provincie. Conform de procedure hebben deze inwoners een reactienota terug ontvangen. Deze reactie vanuit de provincie is tot stand gekomen na provinciaal en gemeentelijk ambtelijk overleg. Vreemd genoeg hebben wij als VDVV na onze brief en inspraak via hetzelfde systeem geen reactienota ontvangen…

In deze reactienota staan een aantal onwaarheden o.a. dat Vereniging Dorpsbelangen van te voren meerdere maken inspraak heeft gehad en op de hoogte was van deze plannen. Deze lezing bestrijden wij ten zeerste. In februari 2016 hebben wij een verkennend gesprek gehad waarin wij onze wensen en bezwaren op tafel hebben gelegd. Pas op het moment dat het plan al vormgegeven was (oktober 2016) en zonder ook maar één wens en bezwaar mee te nemen, zijn wij uitgenodigd om deze in te zien en een inloopavond te organiseren voor onze bewoners. Er mag dan wel regelmatig overleg plaatsvinden tussen gemeente en belangenverenigingen zoals wordt gesteld, het onderwerp N817 is niet aan de orde geweest. Rond 2008(!) is dit nu voorliggende voorstel ook al eens ter tafel gebracht vanuit de gemeentelijke ambtelijke organisatie. Destijds hebben wij als VDVV ook al aangegeven het voorstel niet te ondersteunen. Een rotonde bij Luemes / ’t Goor te koppelen aan de afsluiting van de Hoofdstraat lijkt dan ook een plan te zijn die niet alleen uit de koker van de provincie komt, maar een co-creatie is tussen gemeente en provincie.

Een andere onwaarheid die in de reactie staat is dat stichting Essentius verheugd is over de huidige voorstellen. Zoals al eerder door ons aangegeven is er nota bene een gesprek en meerdere malen schriftelijk contact geweest tussen VDVV en Essentius over een brug of tunnel die een veel veiligere oversteek mogelijk maakt. Met de insteek van samenwerking tussen beide scholen is dit ook een logische stap. Essentius geeft nu ook aan dat de reactienota van de provincie ‘een vrij ruime interpretatie' is.

Een ieder die de reactienota vanuit de provincie gelezen heeft kan niet anders concluderen dat wij het als burgers allemaal verkeerd zien en dat het plan onveranderd wordt doorgezet. Het met de burgers praten was dus slechts een show voor de ”bühne”. Voor ons als VDVV een onacceptabele vorm van proces doorlopen in een tijd dat de overheid de mond vol heeft van burgerparticipatie.

Een concrete stap die we al gezet hebben is dat we boven water willen hebben wie binnen de gemeentelijke politiek verantwoordelijk is en al in een eerder stadium akkoord gegeven heeft voor afsluiting van de Hoofdstraat. 

Ook constateren wij dat wij als VDVV al in een eerder stadium een andere formele reactie vanuit de provincie hebben mogen ontvangen, die compleet strijdig is met de reactienota die individuele inwoners hebben ontvangen.                        De eerdere ontvangen schriftelijke reactie vanuit de provincie is voor ons als VDVV leidend.

We betreuren de gang van zaken tot nu toe, daar we in onze reactienota richting provincie duidelijk geëindigd zijn met een oproep tot dialoog. Dit soort ingrijpende zaken voor een gemeenschap dienen volgens de VDVV met de burger(s) besproken te worden. Helaas constateren we dat dit wederom niet gebeurd. Voor ons als bestuur van VDVV onacceptabel en willen dit proces met bijbehorende besluitvorming dan ook tot op de bodem uitgezocht zien.

Mocht u ook een reactienota ontvangen hebben dan horen wij dat graag en daarbij ook graag uw reactie hierop. U kunt ons hiervoor een email sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

pdfReactie provincie aan VDVV

pdfBrief VDVV als reactie op plannen

Delen