Al sinds een aantal jaren is de VDVV op basis van input vanuit de inwoners bezig met de plannen van de provincie en gemeente voor de N817.Tot een vorm van driehoeksoverleg is het nooit gekomen. Er wordt ondertussen in dit dossier al 10 jaar over de burger gesproken in plaats van met de burger.
Op 13 maart hebben wij ingesproken bij de raadscommissie Fysieke Leefomgeving om de raadsleden nogmaals onze zorgen kenbaar te maken.
De wethouder heeft ons toen toegezegd met de provincie nogmaals in gesprek te gaan. Tot onze verbazing hebben wij nu naar aanleiding van verslaglegging van de laatste commissievergadering vastgesteld dat er zonder overleg met ons, opeens over een fietssluis gesproken is. Een fietssluis op een 50 km weg in Doetinchem wordt als vergelijk genomen, de N817 is echter een 80 km weg! 

Laat staan dat groepen en mensen met grote fietsen (bakfietsen/rolstoelfietsen) hier überhaupt veilig kunnen staan of doorheen moeten!
Helaas hebben wij van de raad tijdens de commissievergadering mooie woorden gehoord en begrip voor onze zorgen, maar het lijkt wederom bij woorden te blijven. Ondertussen zijn de concept verkeersbesluiten vanuit de provincie en gemeente echter wel gepubliceerd en dendert de trein dus gewoon verder.      

Het is dus wat ons betreft nu tijd voor actie! We willen een zienswijze (=bezwaar) in dienen. Ter ondersteuning zijn we een petitie gestart om de mening van alle belanghebbenden te horen. Dit kunnen inwoners uit het dorp zijn maar zeer zeker ook van omliggende kernen. Het is immers een oversteek die alleen maar drukker zal worden met naar de toekomst toe, als gevolg van bv. het “nieuwe” Almende college.  Maar ook door samenwerkingsverbanden tussen verenigingen zoals bv. Ulftse Boys / GWVV / NVC.

https://n817veiliginoverleg.petities.nl/

Voorgestelde aanpassingen N817 veilig voor kwetsbare groepen.? Wij vinden van niet. Met name de fietsoversteek is absoluut ongeschikt voor kwetsbare groepen. Hiervoor willen wij een betere oplossing  "Een echte veilige oversteek is noodzakelijk, niet alleen vanuit verkeerskundig aspect maar zeer zeker ook vanuit het behoud van vitaliteit en het benutten van de kansen van krimp voor kernen en wijken."

Ook de toename van verkeersbewegingen op de Varsselderseweg gaat zorgen voor problemen.            

 De Varsselderseweg kent een brede diversiteit aan gebruikers, namelijk recreatieve wandelaars / fietsers, auto’s, vrachtverkeer en (zwaar) landbouwverkeer. Scheiding van kwetsbare groepen zou wenselijk zijn in dit geval. De inrichting van de weg laat dit niet toe. Wij voorzien op basis van voorgaande, ernstige ongevallen en een vergrote kans op ernstig letsel. De verkeersonveilige situatie bij de oversteek het Goor/Varsseldersweg wordt hiermee verplaatst naar de Varsselderseweg en de oversteek Hoofdstraat.

Ook voorzien we een toename van bermongevallen als gevolg van de diversiteit van gebruikersgroepen. De Varsselderseweg heeft aan één zijde dusdanige obstakels (bomen) die ervoor zorgen dat als er een menselijke fout wordt gemaakt, deze direct leiden tot een botsincident met een boom. Dit heeft op deze weg al tot meerdere ongevallen geleid, helaas ook met dodelijke afloop.

Uw mening is hierbij van groot belang!

Steunt u de bezorgdheid van Vereniging Dorpsbelangen Varsselder- Veldhunten teken dan ook de petitie.

https://n817veiliginoverleg.petities.nl/