Beste mede inwoners / verenigingsleden,

We hebben van verschillende mensen de vraag gekregen of ze de dorpsenquete nog kunnen invullen en inleveren. Natuurlijk kan dit, elke stem / mening telt.

Hebt u dus thuis de papieren versie nog liggen en bent u er nog niet toe gekomen om deze in te vullen, doe dit dan alsnog. Zijn er in de enquete, onderdelen waarover u geen mening heeft /dan wel niet van toepassing is dan kunt u die gewoon overslaan. Ook is het nog mogelijk de online versie in te vullen. 

Het belangrijkste is dat u als inwoner /verenigingslid uw mening laat horen. Mocht u de papieren versie van de enquete kwijt zijn, wij hebben nog enkele blanco exemplaren beschikbaar.

laat je stem niet verloren gaan

Wij horen uw stem / uw mening graag online  / op papier het maakt ons niet uit.

Vul de enquete dan liefst de komende week nog in. De uiterste inleverdatum is 15 april.

uw mening telt