Het jaar 2017 ligt alweer grotendeels achter ons.  Een jaar waarin we als dorpsgemeenschap lief en leed gedeeld hebben.Tijdens de komende Feesdagen zullen we allen ieder op zijn eigen wijze  terugkijken op het afgelopen jaar. Wellicht een traantje van geluk of van verdriet wegpinken. Tijdens de Feestdagen is het in elk geval ook wel eens goed om tijdens een familiewandeling door het dorp stil te staan bij het feit dat we het als dorp best luxe voor elkaar hebben.  Al die luxe aan faciliteiten zijn gerealiseerd door vrijwilligers. Mede dorpsgenoten die zich inzetten om de vitaliteit van het dorp te behouden danwel te vergroten. Laten we er met zijn allen voor waken dat we deze "vrijwilligheid" nooit als vanzelfsprekend gaan zien. Een ieder kan er met zijn /haar kwaliteiten een steentje aan bijdragen om alles in stand te houden. Zolang we elkaar kwaliteiten willen gebruiken dan liggen er ook in het komend jaar weer volop kansen in het verschiet.  Daarom ons verzoek aan U, Denk mee,Praat mee, Doe mee. Samen delen we immers het alledaagse dorpsleven.En laeven is toch meer dan alleen maor werken.

 

Kerstkaart VDVV 2017

 

Een leven waaraan u ongetwijfeld een positieve inbreng aan kunt geven. Zie dit boekje daarom als een vorm van welkom heten vanuit het dorp, dat u graag wil opnemen als inwoner van het dorp. Een dorp dat open staat voor uw inbreng. Wij als Verenging Dorpsbelangen Varsselder – Veldhunten (VDVV)  hopen dat u door het lezen van dit boekje (nog meer) betrokken wordt bij het wel en wee van ons  dorp.                                                                                                                                                                                                                     

Een gemeenschap waarin we elkaar op gezellige wijze willen ontmoeten, met respect voor elkaar. Gezamenlijke activiteiten willen bedenken en ontplooien. Dit alles met doel om gezamenlijk de leefbaarheid van ons dorp te vergroten. Een gegeven waar alle inwoners op de duur de vruchten van plukken. Daarom ons verzoek aan u, Denk mee, Praat mee, Doe mee. Samen delen wij immers het alledaags dorpsleven. En laeven is toch meer dan alleen maor werken?

 

Delen