Logo-VDVV transparant klein


 

Voorzitter statutair:
Wim Klompenhouwer

Secretariaat:
Gwenda Luppets

Penningmeester: Lucy Aalders

Website /sociale media

Voorzitter Dagelijks Bestuur
Jeanneke van Santvoort


Jeugdcoordinator
vacature

 

Webmaster  Joris ten Have


 
Wij zijn er voor U. Ideeen? Meldt ze bij ons. 

Bankrekeningnummer:  Rabobank NL21 RABO 0363856668foto inwoners dorp klein