Stichting Gemeenschapshuis Varsselder - Veldhunten (SGVV) ontvangt een bijdrage van € 12.500 van het Oranje Fonds voor een aanbouw - en verbouw van de ‘huiskamer van het dorp’.  Deze aanbouw is nodig om extra ruimte te creëren voor (nieuwe) activiteiten. Daarnaast wordt het gebouw verduurzaamd en de toegankelijkheid verbeterd. Stichting Gemeenschapshuis V-V vindt het belangrijk dat een ieder mee kan doen.Deze bijdrage van het Oranje Fonds draagt hier aan bij.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Als  alles volgens plan verloopt is de bouw eind september gereed.Dit lukt alleen dankzij ons grootste kapitaal onder de motorkap en ondersteuners zoals het Oranje Fonds.

Samen maken we dat het in Varsselder-Veldhunten niet alleen goed wonen is, maar vooral ook goed laeven is.

Grootste kapitaal
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

IMG 9172