Back to Top
Generated with MOOJ Proforms Version 1.5
*Vereiste informatie.

Voor de actuele planning kunt u hier kijken: Planning 't Dorpshuus

Vanwege de corona maatregelen zijn wij verplicht een check te doen en daarbij een aantal vragen te stellen. Deze check is een gezamenlijke verplichting en verantwoordelijkheid van 't Dorpshuus en haar gebruikers. Vandaar dat wij u verzoeken onderstaande vragen namens uw verenigingsleden of medegebruikers van 't Dorpshuus te beantwoorden. Mocht tijdens of tussen het maken van de reservering en de reservering zelf op één van de vragen het antwoord 'ja' zijn bij een van de aanwezigen, dan kunnen wij helaas uw reservering niet accepteren, tenzij deze persoon afwezig is.
Ons huishoudelijk reglement: pdfHuishoudelijk reglement 2018-2019.pdf
Ons corona protocol: pdfCoronaprotocol 't Dorpshuus

Bij de ingang naar de gemeenschapsruimte ligt een registratieboek. We vragen iedere bezoeker hierin zijn naam en telefoonnummer op te schrijven. Dit om bij een mogelijke besmetting de GGD te ondersteunen bij een contactonderzoek.