Back to Top

kbo-header

     KBO afdeling Varsselder - Veldhunten    


Hier vindt u al het nieuws over de senioren 
activiteiten die KBO afdeling Varsselder - Veldhunten ontplooit. 


Uitnodiging jaarvergadering op woensdag 18 februari 2015.

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de KBO afdeling Varsselder-Veldhunten. Deze zal worden gehouden op woensdag
18 feb. a.s. om 14.00 uur in het Dorpshuus te Varsselder.

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen van de jaarvergadering 2016 (zie ommezijde)
3. Jaarverslag door de secretaris.
4. Financieel verslag over 2014 door de penningmeester.
5. Verslag van de kascontrole commissie( Dinie Sluter en Rina Rutjes)
6. Benoeming nieuw lid voor de kascontrolecommissie.
7. Vaststelling contributie voor het jaar 2015.
8. Bespreking activiteiten voor 2015.
9. Mededelingen.
10. Rondvraag.
11. Gratis bingo.
12. Sluiting door de voorzitter.

Gaarne tot ziens op 18 feb.
Het bestuur van de KBO Varsselder-Veldhunten.


KBO Varsselder - Veldhunten op zoek naar u.
          De jonge 55 plusser.

De KBO Seniorenbond is op allerlei manieren
bezig met het organiseren van verschillende
activiteiten, zoals bingomiddagen, fietstochten,
huifkartochten en op het einde van het jaar
de kerstviering. Het zijn altijd gezellige middagen
voor iedereen. 

Maar ook wij hebben te maken met vergrijzing en
krimp.
Dus zouden wij het gezellig vinden als u er als
jonge 55 plusser /60 plusser bijkomt.
Op deze manier kunnen wij leuke activiteiten
blijven organiseren. 
U als “jongeling” brengt ook weer nieuwe ideeën
mee. Dit vinden wij prachtig.

Kom gewoon eens kijken. 7 maart as. hebben we onze jaarvergadering bij “de Zon”, een mooie gelegenheid om vrijblijvend eens even binnen te lopen.
Iedereen is van harte welkom.
Bent u die dag verhinderd dan kunt u ook altijd een
van de bestuursleden aanschieten.

Tot gauw.
Els Versleijen, Annie Jansen, Theo Jansen, Frans Ratering.

 


 

 Bestuurswijziging  
 Tijdens de jaarvergadering van de KBO afdeling Varsselder
-Veldhunten op 23 februari jl. is Frans Ratering in de plaats
gekomen voor Jan Ketelaar die aftredend en niet herkiesbaar
was.


   
A C T I V I T E I T E N P L A N    2 0 1 5     nog niet bekend

               Samenstelling bestuur .

 Voorzitter:  Mevr. Els Versleijen

                   De Pavert 4

                   7076 BG Varsselder

                   Tel. 0315-685859

                   E-Mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Dhr. Ton Scholten (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)      

Penningmeester: Dhr. Frans Ratering

Bestuurslid (Ledenadministratie): Mevr. Toos ten HaveKBO Gelderland is een actieve katholieke belangenorganisatie
voor senioren vanaf 50 jaar met ruim 36.000 leden,
die lid zijn van 107 afdelingen verdeeld over 6 regio’s.
Deze afdelingen vormen het hart van onze organisatie.

Hier worden de individuele en collectieve belangen behartigd.
De afdelingen zijn een ontmoetingsplek voor senioren,
hier doen ze samen aan ontspanning en sport en
nemen zij deel aan culturele- en zingevingactiviteiten.
Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door
vrijwillige actieve leden.

KBO Gelderland is één van de twaalf provinciale KBO’s in
Nederland die samenwerken binnen een landelijke overkoepelende organisatie, de Unie KBO, met in totaal ruim 315.000 leden. 

http://www.uniekbo.nl/

http://www.kbogelderland.nl/Welkom

Uitnodiging jaarvergadering op woensdag 18 februari 2014.

 

Geachte leden,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de KBO afdeling Varsselder-Veldhunten. Deze zal worden gehouden op woensdag

18 feb.  a.s. om 14.00 uur in het Dorpshuus te Varsselder.

 

                     AGENDA:

 

1.    Opening door de voorzitter.

2.    Notulen van de jaarvergadering 2016 (zie ommezijde)

3.    Jaarverslag door de secretaris.

4.    Financieel verslag over 2014 door de penningmeester.

5.    Verslag van de kascontrole commissie( Dinie Sluter en Rina Rutjes)

6.    Benoeming nieuw lid voor de kascontrolecommissie.

7.    Vaststelling contributie voor het jaar 2015.

8.    Bespreking activiteiten voor 2015.

9.    Mededelingen.

10.Rondvraag.

11.Gratis bingo.

12.Sluiting door de voorzitter.

 

 

Gaarne tot ziens op 18 feb.

Het bestuur van de KBO Varsselder-Veldhunten.