Nieuw Logo

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERGADERING FANFARE ST. GREGORIUS

Maandag 21 maart 2016

Aanvang: 20.30 uur in de Ontmoetingsruimte van ‘t Dorpshuus

 

Aan de ereleden, leden van verdiensten, leden en donateurs

van de Fanfare ‘St. Gregorius’ te Varsselder - Veldhunten.

Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van fanfare St. Gregorius op maandag 21 maart om 20.30 uur in ’t Dorpshuus.

 

Agenda :

Opening door de voorzitter Maarten Wijkamp

 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 2. Woordje dirigent
 3. Verslag van de jaarvergadering 2015
 4. Financieel verslag over 2015 door de penningmeester Rik Fisser
  1. Verslag van de kascommissie: Francis Lucassen & Petra Ditters
  2. Benoeming nieuwe kascommissie: Erna Helmink, Aftredend lid kascommissie: Francis Lucassen
  3. Vaststellen contributie 2016 voor 2017
  4. Verslag Jeugd 2015 door Karin
  5. Taakverdeling leden 2016
  6. Huishoudelijk reglement
  7. Rondvraag Jeugdleden

Hierna volgt een korte pauze.

 1. Bestuursverkiezing:

­          Aftredend en niet herkiesbaar: Rik Fisser (penningmeester)

­          Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Aalders (bestuurslid)

   (Nieuwe kandidaten  kunnen zich voor aanvang vergadering aanmelden bij bestuur.)

 1. Evenementenplanning  2016
 2. Verslag ‘Club van 100’ door het bestuur van de ‘Club van 100’
 3. Rondvraag
 4. Sluiting jaarvergadering 2016 door de voorzitter Maarten Wijkamp

Het voortbestaan van een muziekvereniging binnen deze gemeenschap is een must!

Laat daarom uw waardering blijken door ook aanwezig te zijn op deze jaarvergadering.

Het bestuur en de leden zullen uw komst zeer waarderen!

Tot ziens op  21-03-2016 om 20.30 uur!                                                                      

Het bestuur.

Delen