Nieuwe Logo

    

      Postadres Secretariaat:

      Achter de Molen 13

      7076 BM Varsselder                   

 

 JAARVERGADERING FANFARE ST. GREGORIUS

Maandag 21 september 2020

Aanvang: 19.30 uur in de Ontmoetingsruimte van ‘t Dorpshuus

 

Aan de ereleden, leden van verdiensten, leden en donateurs

van de Fanfare ‘St. Gregorius’ te Varsselder - Veldhunten.

 

Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van fanfare St. Gregorius op maandag 21 september om 19.30 uur in ’t Dorpshuus.

 

Agenda :

 

 • Opening door de voorzitter Maarten Wijkamp
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Woordje dirigent
 • Verslag van de jaarvergadering 2019
 • Financieel verslag over 2019 door de penningmeester Patrick Schut
 • Verslag van de kascommissie Sandra Immink en Erna Helmink
 • Benoeming nieuwe kascommissie, aftredend Sandra Immink
 • Vaststellen contributie 2020 voor 2021
 • Verslag Jeugd 2019 door Karin van Arragon
 • Taakverdeling leden 2020
 • Rondvraag jeugdleden

Hierna volgt een korte pauze.

 • Evenementenplanning 2020
 • Verslag “Club van 100” door bestuur van de “Club van 100”
 • Rondvraag
 • Sluiting jaarvergadering 2020 door de voorzitter Maarten Wijkamp

Tot ziens op  21 september 2020 om 19.30 uur!                                                                      

Het bestuur