Back to Top


Club van Honderd         

Het Bestuur bestaat uit:Anne Vinkenvleugel Immink   -  Penningmeester/secretaris Tel. 06-17662323

Patrick Schut   -   Ledenwerving Tel. 06-23978621

Peter Kock

Leo Bruggeman

Voornaamste taak van het bestuur is het onderhouden van contact met het bestuur van de Fanfare en het informeren van leden van de Club van Honderd over de gang van zaken. Ook verantwoording van donaties aan de Fanfare behoort tot de taken van het bestuur. Het werven van nieuwe leden completeerd het het takenpakket van de bestuursleden.
De leden worden regelmatig van informatie voorzien en hierdoor wordt een grotere betrokkenheid met de Fanfare bewerkstelligd.